Privacy policy

Mei 2018

Welkom op www.epscards.com / www.europeanpaymentsolutions.com (de "site", "website"). In dit privacybeleid staan de termen "wij" en "ons" voor European Payment Solutions B.V. – EPS Cards (EPS). Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen. Dit privacybeleid geeft inzicht in de stappen die we nemen om te waarborgen dat informatie over u veilig en vertrouwelijk worden behandeld. Zo krijgt u inzicht in wat wij doen om uw privacy te beschermen én te voldoen aan onze verplichtingen onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018 die in werking is getreden per 25 mei 2018. Als u vragen heeft, of precies wilt weten wat we van u bijhouden, kunt u contact opnemen met EPS Cards.

Introductie:

De EPS Prepaid Mastercard en aanverwante services worden uitgegeven door Prepaid Financial Services Limited (PFS). PFS is hoofdverantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat betekend dat zij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom, hoe en door wie het wordt verwerkt (ofwel: zij zijn de verwerkingsverantwoordelijke). Het is dus belangrijk dat u weet hoe zij met uw gegevens omgaan. U kunt de privacy statement van PFS met daarin de uitleg hoe zij met uw gegevens omgaan hier terugvinden.

Prepaid Financial services heeft ons, EPS Cards, uitgekozen om het programma EPS Prepaid Mastercard te beheren. Dit betekent dat zij ook bepalen hoe EPS Cards uw gegevens verwerkt. Het feit dat PFS o.a. de card uitgeeft en wij het programma beheren betekent dat u bijv. bij ons de card kunt kopen én wij o.a. klantenservice verlenen. Wij kunnen als verwerker dan ook persoonsgegevens van u verwerken als we bijv. uw aankoop van de card afhandelen, een vraag voor u moeten beantwoorden of een probleem moeten oplossen. Hieronder leest u daar meer over.

De informatie die wij van u verzamelen

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bijvoorbeeld:

Wanneer u gebruik maakt van de iDEAL oplaadfunctie geeft u uw cardnummer en e-mailadres op. Mochten er problemen zijn met de iDEAL lading dan kunnen wij contact met u opnemen om ervoor te zorgen dat het probleem met uw lading wordt opgelost zodat we kunnen voldoen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Verder houden wij uw IBAN-rekeningnummer en IP-adres bij om fraude tegen te gaan wat ook wel “een gerechtvaardigd belang” wordt genoemd.

Als financiële instelling moet PFS en wij daardoor ook voldoen aan verschillende wet en regelgeving om o.a. witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hieruit vloeit voort dat er cliëntenonderzoek moet worden verricht. Kortgezegd betekent dit dat PFS soms om een kopie van uw identiteitsbewijs kan vragen, een bewijs van uw adres of herkomst van het geld wat u op uw card hebt geladen. Dezelfde wetgeving schrijft voor hoe lang de gegevens bewaard moeten blijven. U kunt daar meer over lezen in de privacy statement  van PFS. Aanleveren van de documenten aan PFS kan veilig via uw MY EPS Account. Ondervindt u toch een probleem en benadert u ons om hulp? Nadat wij uw documenten aan PFS hebben aangeleverd worden zij direct van onze eigen systemen verwijderd.

Om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren kunnen we e-mailberichten naar u sturen. Bijvoorbeeld over onderhoud aan de systemen, andere openingstijden of een storing. Dergelijke mailberichten zijn noodzakelijk om de overeenkomst goed uit te voeren.

Ook kunnen we u per mail helpen herinneren uw card te activeren als u dat nog niet gedaan hebt, u herinneren dat uw card bijna gaat verlopen of informeren over het upgraden van uw card. U kunt u altijd afmelden voor dit soort e-mails via een link onderin de e-mail mocht u geen berichten willen ontvangen.

Heeft u ons een vraag gesteld of een probleem voorgelegd per mail, telefoon op chat? Dan kunnen we u mailen om uw vraag te beantwoorden of uw probleem te verhelpen. We mailen u dan enkel totdat we er zeker van zijn dat u tevreden bent met onze reactie. Sporadisch kunnen we u benaderen mee te doen aan een enquête om onze klantenservice te verbeteren.

Om u als klant een goede service te verlenen bieden wij ook klantenservice aan via de chat. U kunt zelf kiezen of u hier gebruik van wenst te maken. Chatberichten worden 3 maanden bewaard en daarna verwijderd van alle systemen.

Onze juridische basis voor het verwerken van de persoonlijke gegevens:

Toestemming

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens specifiek te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Waar we u om gevoelige persoonlijke gegevens vragen, zullen we u altijd vertellen waarom en hoe de informatie zal worden gebruikt.

Toestemming voor kinderen jonger dan 16 jaar

Als u namens een kind jonger dan 16 jaar toestemming geeft, bijv. vanwege een partnercard, moet u er rekening mee houden dat kinderen specifieke bescherming nodig hebben met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, omdat zij zich minder bewust zijn van de risico's, gevolgen en waarborgen, en ook van hun rechten in verband voor de verwerking van persoonsgegevens voor het gebruik van deze diensten. Door toestemming te geven voor deze privacyverklaring namens een minderjarige geeft u toestemming dat hun gegevens worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.

Voorwaarden intrekking van de toestemming

U kunt gegeven toestemming bijna altijd intrekken. Houdt er rekening mee dat wanneer u ermee hebt ingestemd dat uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van financiële transacties, het recht om toestemming in te trekken niet bestaat. Als betalingsdienstaanbieder is PFS namelijk verplicht om gegevens over financiële transacties gedurende 6 jaar te bewaren in overeenstemming met de nationale wetgeving met als doel het voorkomen, opsporen en onderzoeken door de FIE of andere bevoegde autoriteiten, mogelijk witwassen van geld of financiering van terrorisme. U kunt de privacy statement van PFS met daarin de uitleg hoe zij met uw gegevens omgaan hier terugvinden.

Openbaarmaking van informatie over u

EPS kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, ook internationaal. Sommige van onze serviceproviders, zijn gevestigd buiten de EER. Wanneer we toestemming geven voor de verwerking of overdracht van uw persoonlijke informatie buiten de EER, moeten we uw persoonlijke gegevens beschermen volgens gegevensbeschermingsnormen en zorgen wij ervoor dat er voldoende waarborgen zijn voor gegevensbescherming. De AVG verbiedt namelijk overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte naar een derde land dat niet over adequate gegevensbescherming beschikt. Indien overdracht plaatsvindt buiten de EER, zijn de volgende mechanismen bij deze derde partijen aanwezig:

Voorbeelden van derde partijen zijn o.a.:

Bewaartermijn

Voor zover hierboven niet is genoemd gelden de volgende bewaartermijnen:

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden op uw computer, die informatie, die u doorgeeft bij uw toegang tot het Internet, kunnen opslaan. Ze worden verzonden via de webbrowser op de harde schijf van de computer. Cookies kunnen geen informatie van een computersysteem zenden. In plaats daarvan helpen ze om een ​​volgend bezoek aan de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Sommige cookies blijven op de harde schijf van de computer, zodat wij, PFS, of de chatservice uw computer herkennen bij een volgend bezoek. Ons chatsysteem plaatst cookies zodra u op onze website komt zodat wij onze dienstverlening via de chat kunnen verbeteren. In sommige mails die wij versturen maken wij ook gebruik van cookies om algemene statistieken te verzamelen (bijv. om vast te stellen door hoeveel mensen de mail uiteindelijk geopend is) zodat wij onze e-mailberichten kunnen optimaliseren.

U kunt uw browser opties op elk gewenst moment veranderen om cookies te deactiveren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. (Sommige functies, zoals bijv. inloggen in uw MyEPS account, zijn alleen toegankelijk als cookies zijn ingeschakeld en daarom raden wij het toestaan ​​van cookies aan.)

Links

Als onze website links naar andere sites weergeeft adviseren wij u ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze andere sites. Deze privacy policy geldt alleen voor deze site.

Uw rechten als gegevenssubject

Op elk moment terwijl we in bezit zijn van, of bezig zijn met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u, de betrokkene, de volgende rechten:

  1. Recht op toegang - u hebt het recht om een ​​kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren.
  2. Recht van rectificatie - u hebt recht om onjuiste of onvolledige gegevens die we over u hebben aan te laten passen zodat deze weer correct zijn.
  3. Recht om te worden vergeten - in bepaalde omstandigheden kunt u vragen dat de gegevens die we over u hebben bewaard uit onze administratie zullen worden gewist. Uw gegevens met betrekking tot financiële transacties, rekeningen of kaarten kunnen niet worden verwijderd vanwege nationale wetgeving in verband met het voorkomen van fraude, het witwassen van geld, financiering van terrorismefinanciering of misbruik van diensten voor criminaliteit.
  4. Recht op beperking van verwerking - als bepaalde voorwaarden van toepassing zijn om een recht op beperking van de verwerking aan te vragen kunt u hierom vragen.
  5. Recht van dataportabiliteit - u hebt het recht ons te verzoeken om de gegevens die we over u hebben over te dragen aan een andere organisatie.
  6. Recht op bezwaar - u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing.
  7. Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering - u hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen, en dus niet onderworpen te zijn aan, de juridische gevolgen van geautomatiseerde verwerking of profilering.
  8. Recht op rechterlijke toetsing, in het geval dat EPS uw verzoek weigert onder het recht op toegang, zullen wij u een reden geven waarom. U hebt het recht om te klagen zoals hieronder uiteengezet. Alle bovenstaande verzoeken zullen worden doorgestuurd als er een derde partij betrokken is bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We kunnen hiervoor om extra verificatie vragen, zoals de laatste 8 cijfers van uw EPS Card en uw geboortedatum.

Contact

Wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen bij ons?

Neem dan contact op via: support@epscards.com o.v.v. privacy verzoek of:

European Payment Solutions B.V.
t.a.v. afdeling Privacy
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact

Heb je nog vragen? Wij helpen u graag!

Diefstal, kaart kwijt of pincode vergeten?

Tel: 088-3334440 (normaal tarief)

voor EPS-kaarthouders:

support@epscards.com

Voor nieuwe klanten:

info@epscards.com