Algemene vragen

De 4th AML is er nu definitief! Zoals we eerder hebben gecommuniceerd, is de Europese wet- en regelgeving voor het gebruik van Prepaid Cards in Europa aangepast.

Doelstelling van de 4th AML is om het betaalsysteem voor iedereen veiliger te maken tegen het witwassen van geld, fraude en terrorismefinanciering. Dit betekent ook dat de controle op prepaid card gebruik nu strenger wordt.

Dit heeft als gevolg dat per heden alléén EPS Card Prepaid Mastercard rekeninghouders waarvan hun ID+Adres geverifieerd is, nog betalingen met hun card buiten Nederland mogen doen. Dit geldt ook voor betalen op buitenlandse websites. 

Wat betekent dit voor u:

U kunt uw ID+Adres verificatie in orde maken middels een zgn. Card Upgrade. Dit doet u eenvoudig. Log in op uw EPS Card account om uw documenten veilig te uploaden via ‘Mijn kaart upgraden’.

Zonder ID+Adres Verificatie is het gebruik van de Prepaid Card beperkt:
- U kunt met card alléén betalen in Nederland, zowel online als offline.
- U kunt maximaal €250,- per maand met uw card uitgeven
- U kunt maximaal €100 contant geld opnemen.

Wilt u gewoon gebruik blijven maken van uw EPS card zoals u gewend bent én genieten van extra voordelen?
Upgrade dan nu naar een EPS Card+ Prepaid Mastercard. Er verandert dan voor u niets. U kunt gewoon uw huidige card en pincode blijven gebruiken.

Wilt u daarna ook direct uw card vernieuwen? Dan krijgt u van ons €2,50 cashback* op de card Upgrade fee van €5,00. Geldig t/m 31-7-2019.

Prepaid Cards met ID+Adres Verificatie mogen:
 • Wel met de card betalen buiten Nederland, ook op buitenlandse websites
 • €250,- per dag contant geld opnemen bij een ATM
 • €4500,- per dag de card her-laden
 • €12.000,- per dag saldo limiet

Wilt u upgraden?
U kunt de upgrade gemakkelijk zelf in orde maken:

 1. Log in op uw My EPS account en ga naar: Uw kaart upgraden. 
 2. Upload een kleurenkopie van uw paspoort of ID/Rijbewijs. (Bij een ID en rijbewijs ook de achterkant aanleveren.)
 3. Upload een bewijs van adres, dit mag enkel één van de volgende documenten zijn: 
 • een bankafschrift die gemakkelijk te downloaden is vanuit online bankieren of;
 • energie-, telefoon-, waterrekening (bijv. uw t-mobile of vodafone rekening de u per mail ontvangt) of;
 • belastingdocument met bedragen erop vermeld
Heeft u meer vragen? Onze klantenservice helpt u graag verder. Klik op de chat of mail of bel ons. support@epscards.com of 020-4161813 

Wij mogen volgens de wetgeving om uw ID vragen: je leest hier o.a. meer over bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in onze Privacy Policy.

Bestel direct!

Beste Klant, Ook EPS is druk bezig voor de algemene verordening gegevensbescherming ook wel AVG. 

U heeft het misschien al gehoord, de regels omtrent Privacy zullen worden aangescherpt per 25 mei 2018.

De algemene verordening gegevensbescherming ook wel AVG (in het engels GDPR) heeft als uitgangspunt dat burgers nog beter beschermd worden tegen misbruik van hun persoonsgegevens. Hierin wordt nog beter aangesloten bij het digitale tijdperk met grootmachten als Facebook, Google of Apple. Per 25 mei 2018 moeten heel veel bedrijven, ook European Payment Solutions, organisaties en goede doelen aan nieuwe en aanvullende regels voldoen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Ook European Payment Solutions is achter de schermen volop bezig. Wij zien de AVG als een mooie kans om onze bestaande bescherming nog meer uit te breiden en de veiligheid van uw gegevens en privacy nog beter te kunnen waarborgen.

De AVG is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dat zijn o.a. uw NAW-gegevens maar bijv. ook een IP- adres.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij zullen binnenkort onze Privacy statement updaten, zo wordt het voor u nog duidelijker welke gegevens wij verwerken en waarom wij dit doen. Ook vindt u hierin meer uitleg over de rechten die u heeft, bijv. om gegevens te laten wijzigen of bezwaar te maken tegen een verwerking.

 • Vanwege de verordening zullen de algemene voorwaarden worden aangepast. Binnenkort wordt u hierover geïnformeerd.

 • Binnenkort zal Prepaid Financial Services (uw prepaid kaart uitgever) u om toestemming vragen voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Dit zullen zij doen met een bericht als u inlogt op uw My EPS Account.

 • Ons privacy beleid en interne werkprocessen worden aangepast om nog beter de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hierin volgen wij o.a. instructies op van de uitgever van de EPS Prepaid Mastercard: Prepaid Financial Services Ltd. 

Bestel direct!

Het is al meer in het nieuws geweest; er komt een nieuwe Europese betaalwet die PSD2 heet.

Wat is PSD2?

PSD2 is de Payment Service directive 2, een herziene betaalrichtlijn die in 2018 van kracht zal worden en de oude richtlijn vervangt. Europese banken en andere betaalinstellingen zijn vanaf dat moment verplicht om uw Particuliere Accounts (betaalrekeningen) toegankelijk te maken voor bedrijven (banken en niet-banken), mits u, de klant, daar toestemming voor geeft. Klanten kunnen via deze bedrijven ook betalingen doen als de bedrijven in het bezit zijn van de juiste vergunningen (dan is het bedrijf een "betaalinitiatiedienstverlener"). Er worden geen gegevens gedeeld of betalingen verricht zonder uw toestemming.

Door deze wet kunt u: 

 • Vanaf 2018 bedrijven toegang geven tot uw betaalrekening maar ook bijv. uw MyEPS Account,
 • om betalingen te doen, rekeninginformatie op te halen of bijv. het saldo van uw rekening te controleren.

U bepaalt zelf óf en wie u toegang wilt geven. 

Waar moet u op letten: 

 • Geef niet zomaar uw toestemming weg;
 • Controleer of de partij waar u uw toestemming aan wilt geven wel bevoegd is. Alleen bedrijven met een vergunning mogen u namelijk om deze toestemming vragen. 
 • Controleer of u het bedrijf wel kent, heeft u een relatie met dit bedrijf? Verwacht u van hen een dergelijk verzoek? (U gebruikt bijv. een app van hen voor een huishoudboekje en wilt hierin ook uw EPS Card meenemen.)
 • Pas op voor phishing mails van criminelen waarin zij dit onderwerp misbruiken voor fraudepogingen
 • Controleer waarvoor u allemaal toestemming geeft en of u dat wel wenst.
 • U heeft ook het recht om evt. verleende toestemming weer in te trekken, kijk daarom ook van te voren goed wat het beleid van het bedrijf is als u uw toestemming zou intrekken.

Is het veilig?

Uitwisselen van uw gegevens met derden blijft spannend. Let dus goed op de bovenstaande punten. Weet u het niet zeker? "Bij twijfel niet inhalen", of te wel, als u twijfelt wacht dan even met toestemming geven en vraag iemand om advies of kijk eerst wat voor rescensies een bedrijf heeft op het internet. Kijk voor meer informatie op: PSD2Bankieren.nl of de site van de Nederlandse bank.

Bestel direct!
It has been more in the news lately; there will be a new European payment law called PSD2.
 
What is PSD2?
 
PSD2 is the Payment Service directive 2, a revised payment directive that will come into effect in 2018 and replace the old directive. European banks and other payment institutions are obliged from that moment on to make your Private Accounts (payment accounts) accessible to companies (banks and non-banks), provided that you, the customer, give your consent. Customers can also make payments through these companies if the companies are in possession of the correct licenses (then the company is a "payment initiation service provider"). No data is shared or payments made without your permission.
 
By this law you can:
 • From 2018 give companies access to your paymentaccount but also eg your MyEPS Account,
 • to make payments, retrieve account information or, for example, check the balance of your account.
You decide if and to who you want to give access.
 
What do you have to pay attention to:
 
 • Do not just give your permission away;
 • Check whether the party you want to give your consent to is authorized. Only companies with a permit can ask you for this permission.
 • Check whether you know the company, do you have a relationship with this company? Do you expect such a request from them? (You use eg an app from them for a household booklet and want to include your EPS Card in it.)
 • Beware of phishing mails from criminals in which they misuse this topic for fraud attempts.
 • Check for which options you would be giving your permission and if you want to.
 • You also have the right to withdraw your permission again, please also check in advance what the company's policy is if you would withdraw your consent.
Is it safe?
 
Exchanging your data with third parties remains frightening. So pay attention to the above points. Are you not sure? "When in doubt do not overtake", or, if you are in doubt, just wait with giving your permission and ask someone for advice or first see what other people say about that company on the internet.
Bestel direct!

EPS Card is een prepaid Mastercard®. U gebruikt de kaart als een gewone creditcard, maar met één verschil: U laadt zelf vooraf een bedrag op de kaart. U kunt uw EPS Card op elk gewenst moment herladen.

Bestel direct!

- PIN betalingen in Nederland en in het buitenland
- Online shoppen, ook daar waar alleen creditcards worden geaccepteerd
- Vliegtickets boeken, hotelkamers reserveren en auto's huren*
- Geld opnemen bij pinautomaten wereldwijd
- Real time geld delen met anderen, ook in het buitenland
- Effectief beheren en controleren van zakelijke uitgaven
- EPS card wordt daar geaccepteerd waar Mastercard geaccepteerd wordt**

*Niet alle autoverhuurbedrijven accepteren Prepaid Mastercard. Bekend is dat Avis, Hertz, SIXT Rent a car en Europecar de card accepteren.
**Verkopende partijen behouden altijd het recht om Prepaid Mastercard niet te accepteren. Dit is o.a. waar geen LIVE-verbindingen tot stand kan worden gebracht. 
  
In lijn met Mastercard beleid kunt u de card niet gebruiken in Japan, Cuba, Iran, Noord Korea, Soedan, Syrie, verder kunt u in Zuid Amerika de card enkel bij een Chip capable ATM  gebruiken.

Bestel direct!

EPS Card is veilig. Net als bankpassen en kredietkaarten is de EPS Card beveiligd met een chip en PIN code. Uw EPS Card is niet gekoppeld aan uw bankgegevens. U bent dus goed beveiligd tegen fraude.

Bestel direct!

De EPS Card is 3 jaar lang geldig. U betaalt een jaarlijkse bijdrage van €9,50 per kalenderjaar. U bent zelf verantwoordelijk om op de vervaldatum te letten, uw EPS Card wordt niet automatisch verlengd

Bestel direct!

Bestellen / annuleren

U kunt uw bestelling binnen 14 dagen na activatie van uw kaart herroepen. Stuur een email naar support@epscards.com. Vermeld daarin uw naam, bedrijfsnaam, besteldatum, geboortedatum en reden van uw herroeping. Heeft u uw EPS Card nooit geactiveerd? Dan heeft u tot max. 30 dagen na aankoop recht op restitutie. Wij kunnen vragen om aanvullende documenten, om de restitutie in orde te kunnen maken. U ontvangt uw geld terug binnen 30 werkdagen. Indien uw bestelling reeds is verzonden, zullen wij uw EPS Card blokkeren. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van uw kaart.

Bestel direct!

U kunt uw kaart opzeggen (ook wel annuleren genoemd) door een email te sturen naar support@epscards.com. Vermeld daarin uw naam, bedrijfsnaam, geboortedatum en reden van uw annulering. Let op: maak eerst uw saldo op door deze (online) te besteden of het geld op te nemen bij een betaalautomaat. Terugstorten is ook mogelijk hiervoor wordt echter een bedrag van 1.5% in rekening gebracht.

Bestel direct!

De levertijd van de EPS Card bedraagt 6 tot 12 werkdagen na de goedkeuring van de aangeleverde KYB documenten.

Bestel direct!

Heeft u een bevestiging gehad dat uw card zou worden aangemaakt maar deze niet ontvangen? Indien u uw EPS Card na 12 werkdagen nog niet heeft ontvangen, neemt u contact op met ons hoofdkantoor: 020-4161813 of support@epscards.com. Onze medewerkers helpen u dan zo spoedig mogelijk verder.

Bestel direct!

Gebruik

Heeft u problemen met het inloggen? 

Controleer of er een foutmelding wordt weergegeven.

Ziet u als foutmelding "ongeldige pin" dan heeft u uw pincode verkeerd ingevult. Vraag opnieuw uw pincode op door te bellen naar +31 (0)20 4161813, volg de instructies op om uw pincode te verkijgen. 

Wordt er een andere foutmelding weergegeven? Neem dan contact op met de klantenservice en noem de foutmelding of stuur een screenshot naar de klantenservice o.v.v. de laatste 8 cijfers van uw cardnummer, uw geboortedatum, huisnummer en postcode. 

Ziet u geen foutmelding?
Controleer dan of uw webbrowser cookies van derden accepteerd. Is dit niet het geval? Pas de instellingen van uw webbrowser zo aan dat cookies van derden wel worden geaccepteerd. Verwijder vervolgens de browsergeschiedenis voor onze website en sluit uw browser af. Zodra u opnieuw uw browser opent kunt u weer inloggen. Tip: op onze Facebook pagina staan een aantal instructiefilmpjes hoe u dit kunt doen op Apple apparaten of als u gebruik maakt van de google chrome webbrowser. 

Bestel direct!

Onze kaarten zijn prepaid cards en geen krediet- of bankproduct. Kaarthouders ontvangen daarom geen krediet en moeten ervoor zorgen dat ze voldoende beschikbaar saldo hebben om te betalen voor een transactie en de toepasselijke kosten. In uitzonderingssituaties, dus zelden, kan het voorkomen dat er een negatief saldo op uw card ontstaat (bijv. vanwege een verandering in de wisselkoers). In dat geval moet u als klant direct het negatieve saldo aanvullen volgens artikel 3.6-3.8 van de Algemene voorwaarden.  

Als u een betaling doet gebeurt er van alles achter de schermen om uw betaling goed te laten verlopen. Hiervoor heeft Mastercard regels opgesteld. Vaak verloopt een betaling in meerdere stadia. Zo wordt nadat u akkoord heeft gegeven voor de betaling (autorisatie) het bedrag gereserveerd en pas in een later stadium door een handelaar afgeschreven (clearing). Wanneer als gevolg van deze autorisatie- en clearing-afwikkelingscyclus en de tijdschema's die voor elk van toepassing zijn, een transactie door de handelaar wordt verwerkt voor een bedrag dat hoger is dan het beschikbare saldo, ontstaat er een negatief saldo.

Een negatief saldo ontstaat over het algemeen om de volgende redenen:
• Het uiteindelijke bedrag dat u moet betalen is hoger dan het autorisatiebedrag
• Een handelaar dwingt een transacties door middel van clearing zonder een autorisatie, of door gebruik te maken van een eerder afgegeven autorisatie
• Wisselkoers verschillen
 
Als een handelaar de regels voor transactieverwerking heeft overtreden zal de uitgever van de card een onderzoek starten en dit proberen op te lossen via het Mastercard Chargeback (terugboekings)reglement. In afwachting hiervan bent u als klant wel gehouden het negatieve saldo direct, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan, aan te vullen. Is er bij u een negatief saldo ontsaan? Neem dan contact met ons op, wij kunnen dan eventeel een chargeback in gang laten zetten.
 
Disclaimer:
De card uitgever heeft het absolute recht om een ​​account te sluiten en een terugvordering in te dienen voor de relevante transacties als het account langer dan 60 dagen negatief staat. Als onze terugvordering succesvol is, kunnen fondsen die op de rekening zijn betaald, alleen worden gebruikt om de kaart of account te crediteren en blijft het account gesloten.
Negatief saldo is geen consumentenkrediet omdat er geen kredietlijn bij betrokken is en wij geen rente in rekening brengen aan consumenten. 
 
Wilt u meer informatie? Of is er bij u een negatief saldo ontstaan? Neem dan contact op met onze klantenservice via de chat, mail support@epscards.com of bel 020-4161813.
Bestel direct!

Log in op uw My EPS Account. Na inloggen ziet u links een menu.
In het linker menu kiest u voor 'Uw kaart opladen'.
Kies vervolgens de laadmethode die u wenst te gebruiken. U kunt op drie manieren uw EPS Card opladen:

1) Laad met iDEAL: een iDEAL overschrijving (tot bedragen van €1000,-)
2) Laad met bank tot bankoverdracht: Een bankoverschrijving naar uw eigen EPS Card IBAN-Nummer (op werkdagen voor 14:00 overgeboekt, nog diezelfde middag op uw card).
3) Laad met Debet of Credit Card: Deze dient u wel vooraf aan uw EPS Card te koppelen, klik voor meer informatie in linker menu van uw MYEPS Account op 'Registreer Kaart'.

 

Bestel direct!

U kunt bij 2,1 miljoen pinautomaten wereldwijd geld opnemen mits uw cardlimiet dit toelaat.*
Met de EPS Card zakelijk en EPS Plus Card kunt u direct pinnen, u hoeft vooraf geen contact op te nemen met onze klantenservice en u kunt dagelijks maximaal €250 opnemen.
Heeft u een particuliere EPS Card? Dan is de optie om contant geld op te nemen uit voorzorg gesloten en kunt u deze open laten zetten door contact op te nemen met onze klantenservice via support@epscards.com. U kunt enkel contant geld opnemen binnen Nederland. Wilt u wereldwijd* gebruik kunnen maken van uw pas? Dan kunt u upgraden naar een EPS PLus Card.

* U kunt de card niet gebruiken in gesanctioneerde landen (Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië) en Japan. Tot slot is er beperkt gebruik toegestaan in Zuid-Amerika. 

Bestel direct!

Om uw pincode opnieuw te verkrijgen neemt u contact op met onze klantenservice op 088 333 444 0. Kies achtereenvolgend optie 4 en optie 1 en volg de instructies. U wordt gevraagd het 16-cijferige EPS Card nummer in te vullen en uw geboortedatum. Let op: u vult uw geboortedatum als volgt in dd-mm-jj, bijv. 2 april 1967 wordt dan 020467. Als u verder de instructie volgt wordt de pincode opgenoemd aan de telefoon.

Bestel direct!

Het terugontvangen van een borgstelling, deposit of reservering (bijv. van een hotel) kan oplopen tot gemiddeld zo'n 30 werkdagen. Soms kan een dergelijke borgstelling handmatig worden vrijgegeven op uw EPS Card. Wilt u weten of dit in uw geval ook mogelijk is? Stuur dan uw eindafrekening op naar support@epcards.com. Vergeet niet uw kaartnummer, geboortedatum en reden van uw e-mail in de mail te zetten.

Bestel direct!

Als u uw kaart wilt opladen via iDeal dient u allereerst rekening te houden met de oplaadlimieten voor uw EPS Card(Plus). U kunt met een gewone EPS Card maar 1 x per dag uw kaart via iDEAL opladen, heeft u een EPS Card Plus of een zakelijke EPS Card dan kunt u 2x per dag uw card opladen. Opladingen worden gelijk op uw EPS Card geladen. 

Als bij Mollie wordt aangegeven dat de betaling is gelukt, vergeet dan niet te klikken op bestelling afronden! Anders kunnen wij niet garanderen dat de kaart opgeladen wordt. Is uw kaart niet opgeladen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

* Mits het bedrag niet hoger is dan de toegestane limieten voor uw card en u het limiet van aantal opladingen per dag niet heeft bereikt. Mocht hier sprake van zijn en is het bedrag niet op uw card bijgeschreven? Wees gerust! Het bedrag wordt dan automatisch de eerstvolgende werkdag geladen of u ontvangt een mail van ons. Zorg dus altijd dat uw correcte mailadres bij ons bekend is.

 

Bestel direct!

Controleer of het bedrag van uw rekening is afgeschreven. Is het bedrag van uw rekening afgeschreven en staat het na uiterlijk 1 werkdag nog niet op uw EPS Card? Neem dan contact op met onze supportafdeling. Stuur een e-mail naar support@epscards.com. Vermeld daarin de reden van uw e-mail, uw kaartnummer en geboortedatum en voeg tot slot een betaalbewijs toe. Onze supportafdeling zal ervoor zorgdragen dat het bedrag zo spoedig mogelijk op uw EPS Card wordt geladen.

* Let op: iDEAL opladingen worden instant geladen tenzij u uw oplaadlimiet van het maximale bedrag wat u per dag op uw card kunt laden heeft bereikt, of dat u het limiet van het aantal opladingen die u per dag kunt doen heeft bereikt. In die gevallen wordt het bedrag echter automatisch de eerstvolgende werkdag op uw EPS Card geladen. Is dat niet gebeurd? Neem dan contact met ons op en wij helpen u dan graag verder.

Bestel direct!

IBAN

Een IBAN (International Bank Account Number) is een Internationaal bankrekeningnummer.

Bestel direct!

U kunt uw IBAN en BIC vinden als u bent ingelogd in uw MyEPS account en vervolgens kiest voor de optie "bankoverschrijving".

Bestel direct!

In uw eigen online bankomgeving selecteert u een SEPA Bankoverschrijving, KIES NOOIT SWIFT, vervolgens kiest u het gewenste bedrag dat u wenst over te boeken naar uw EPS Card en maakt u de overboeking. Als hierom wordt gevraagd door uw bank vult u de volgende gegevens in om de overboeking te maken: Als naam van de ontvangende bank: Prepaid Financial Services LTD. Als adres van de ontvangende bank: 1-2 Market Square Navan, Co Meath, Ireland. U vult als rekeningnummer van de begunstigende uw EPS Card IBAN- Nummer in. U kunt uw IBAN en BIC vinden als u bent ingelogd in uw MyEPS Account en vervolgens kiest voor de optie "bank tot bankoverschrijving". Als naam van de begunstigde vult u de naam in die op uw EPS Card in reliëf is gedrukt. In de omschrijving vult u als referentie: uw EPS Card Nummer in.

Bestel direct!

Alle CardHolders hebben een eigen IBAN die gelinkt is aan zijn/haar EPS CARD.

Bestel direct!

Fondsen zijn gemiddeld binnen 4 uur zichtbaar op uw card mitst de overboeking op een werkdag voor 14:00 's middags is uitgevoerd. Boekt u fondsen op werkdagen na 14:00 over dan worden deze de eerstvolgende werkdag (in de ochtend) geladen. Overige ladingen buiten werktijd overgeboekt worden eveneens de eerst volgende werkdag verwerkt.

Bestel direct!

Kosten voor het gebruik van de IBAN zijn hetzelfde als iDEAL of normale bankoverschrijving; 1,5% met een minimum van €2 per transactie.

Bestel direct!

3D Mastercard Securecode

OOK BIJ ONLINE BETALEN STAAT VEILIGHEID VOOROP

EPS vindt veiligheid belangrijk maar wilt ook dat betalen gemakkelijk en leuk blijft. Momenteel ontvangt u extra bescherming tegen misbruik bij online aankopen via de Mastercard©3D Secure code.

Om veiligheid nu ook gemakkelijk te maken introduceert Mastercard de Mastercard ID Check.Het wordt gebruikt door diverse webwinkels en beschermt je EPS Card tegen mogelijk misbruik.

Je hoeft niet langer persoonlijke gegevens in te voeren om mee te doen én je hoeft ook niet langer een wachtwoord te onthouden. Wel zo gemakkelijk. Het enigste wat wij nodig hebben is jouw mobiele telefoonnummer. De Mastercard ID Check is een eenmalige code die je ontvangt en invoert tijdens de betaling met je EPS  Card van je internetaankoop. Hierdoor ben je nog beter beschermd tegen mogelijk misbruik. 

Je herkent deelnemende webwinkels aan het Mastercard ID Check Logo. Natuurlijk is het ook mogelijk om aankopen te verrichten bij webwinkels die geen gebruik maken van Mastercard ID Check.

Hoe gaat het in zijn werk?

Maak het ons maar vooral jezelf makkelijk en zorg dat wij je mobiele nummer hebben. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. We zijn er om je te helpen!
Tel: 0031 (0)20 416 18 13
Mail: support@epscards.com 
Chat: www.epscards.com

 

Bestel direct!

U ziet onderaan het scherm in het klein English staan. Als u hier op klikt verschijn de tekst en uitleg in het Engels.

Bestel direct!

Indien u 3 keer foutief uw code heeft ingevuld bij de Mastercard ID Check is uw kaart geblokkeerd. Dit uit veiligheidsoverwegingen. Neem contact op met ons supportteam om uw kaart te deblokkeren en voor hulp bij het aanmelden bij de Mastercard ID Check. U kunt bellen naar 088-3334440 of 0031204161813.

Bestel direct!